مستند سازی سامانه هوشمند کارت بازرگانی اتاق بازرگانی٬ صنعت و معدن و کشاورزی ایران

سامانه هوشمند صدور کارت یکپارچه بازرگانی سامانه ای مبتنی بر زبان جاوا و کاری بزرگ از مرکز فناوری اطلاعات اتاق ایران بود که طی سالیان متوالی به مرور توسعه یافته بود. مستند سازی طراحی های منطقی و فنی این سامانه طی این سال ها بصورت پراکنده بطور ناقص انجام شده بود. تیم پروژه ۱۰ نفره شامل بر برنامه نویسان و طراحان نرم افزار و سیستم های اطلاعاتی به مدت ۱۰ ماه از زمستان ۱۳۹۳ موفق به مستندسازی سامانه در قالبی جدید شدند. دموی زیر بخش اولیه سامانه است که اکنون با مشارکت شرکتی دیگر در پرتالی مجزا رو نمایی شده و مورد استفاده قرار می گیرد.

معماری فرایندهای واحد فناوری اطلاعات شرکت انرژی دانا

در سال ۱۳۹۲ این واحد سیاست استقرار ITIL را برگزید.به همین منظور مشاوره فرایندی آغاز شد و با طی فازهای مختلف فرآیندهای آن واحد طبق استاندارد ITIL و با زبان BPMN مستندسازی شد. با خرید نرم افزار ماروال بحث سرویس ها جدی تر شد و نهایتا در تابستان ۱۳۹۶ پس از وقفه ای چندماهه معماری فرایندهای این واحد تحویل گردید. پرتال ارایه شده در این سازمان به بصورت خام برای استفاده در ابزار SharePoint سازمانی تنظیم شد. این پرتال به زبان لاتین و به منظور تسهیل قراردادهای مشترک با شرکت های خارجی طرف قرارداد قابل استفاده است.

معماری کسب و کار سازمانی دانشگاه تهران

دانشگاه تهران با حدود ۶ هزار کارمند و استاد و بیش از ۶۰ هزار دانشجو و با پراکندگی بالای جغرافیایی بزرگترین مشتری ما بوده است. برعکس آنچه افراد در نظر اول تصور دارند این کار یک کار پژوهشی نبود‌ و در حدود سی نفر در این پروژه تیم پروژه را همراهی کردند و کاری کاملا حرفه ای برای سازمانی بزرگ را رو نمایی و مستقر نمودند. مهم ترین ویژگی بروژه طراحی معماری کسب و کار برای تمام معاونت های اصلی دانشگاه در عرض یکسال بود. این پروژه از سال ۹۵ آغاز و همچنان در حال پیشرفت است.

مدل های فرایندی مرکز فناوری اطلاعات طرح جامع مالیاتی

طرح جامع مالیاتی طرحی مشترک بین سازمان مالیاتی و شرکت bool فرانسه بود که طی بیش از ده سال سامانه جامع مالیاتی کشور را طراحی، پیاده‌ سازی و مستقر نمودند. این پروژه در سال های پایانی ماموریت خود و همزمان با جدا شدن طرف های خارجی و داخلی از طرح نیازمند ثبت دقیق تر دانش فنی بود. از همین رو به تشخیص ‌گروه مدیریت دانش مرکز ثبت دانش حول محورهای فرایندی آغاز گردید و ظرف مدت دو ماه در تابستان سال۹۶ فرآیندهای اولیه گروه فاوای مرکز با آموزش داده به کارشناسان این گروه ثبت مستندسازی و رونمایی گردید.