شرکت رایزن سامانه گستر

کلیه دوره های آموزشی و محتوای آموزشی تحت لایسنس این شرکت فعال در حوزه های آموزشی و مشاوره فاوا به علاقمندان ارایه خواهد شد.

مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه تهران

پس از شکل گیری معماری و داشبوردها در سازمان ها یکی از اولین درخواست ها، خودکار سازی فرآیندهای دستی و یکپارچگی سایر فرآیندهای موجود در سامانه های اطلاعاتی است. این مهم نیازمند نرم افزارها و زیرساخت های فنی است که این مرکز یکی از شرکای ما در فراهم آوری آن برای سازمان شماست‌.