کارگاه ها و دوره های اموزشی که توسط ما برگزار میشود به شرح زیر است

مروری بر مدیریت فرآیندهای کسب و کار و معماری سازمانی

یک روز – ۸ ساعت

در این روز به دو مقدمه برای ورود به بحث مستندسازی فرآیندها پرداخته می شود. نخست کلیاتی از BPM و دیگری معماری سازمانی یا EA

 • مقدمه ای بر BPM
 1. فرایند چیست؟
 2. مدیریت فرایندهای کسب‌وکار BPM چیست؟
 3. ارزش BPM برای سازمان چیست؟
 4. BPM و سایر حوزه های تخصصی مرتبط با آن
 5. چرخه عمر BPM
 6. معرفی ابزارهای BPMS (نرم‌افزار Bizagi)
 • مقدمه ای بر EA
 1. مقدمه‌ای بر معماری سازمانی
 2. متدولوژی و اصول و قواعد معماری سازمانی
 3. دیاگرام های کلیدی در معماری سازمانی
 4. نقش فرایند در توسعه موفقیت‌آمیز معماری سازمانی
 5. مدل‌های بلوغ، ابزارها و چارچوب‌های معماری سازمانی
 6. معماری خدمت محور (SOA)
 7. ابزارهای معماری سازمانی  (نرم‌افزار Visual Paradigm

شناسایی عناوین فرآیندی و ترسیم معماری فرآیندها

یک روز – ۸ ساعت

در این روز به تکنیک های شناسایی فهرست فرآیندها پرداخته و سپس نحوه کنار هم چیدن این فرآیندها را در قالب معماری می آموزیم.

 • شناسایی فرآیندها
 1. شناسایی فرایند چیست؟
 2. شناسایی با روش‌های سنتی
 3. ابزارهای روش سنتی
 4. روش‌های Case/Function
 5. شناسایی با روش‌های معاصر
 6. مدل‌های مرجع
 • معماری فرآیندها
 1. مقدمه ای بر معماری فرایند
 2. حوزه بندی فرایند: عمودی
 3. مدل سازی مبتنی بر زنجیره ارزش
 4. حوزه بندی فرایند: افقی
 5. تعداد سطوح در معماری فرایند
 6. اولویت­بندی فرایندها

مدلسازی و ثبت جزئیات فرآیندها

یک روز – ۸ ساعت

پس از مرور مقدمات اینک روش های کشف جزئیات فرآیندی و نحوه ثبت آنها را با زبان مدلسازی BPMN2 خواهید آموخت

 • مدلسازی فرآیندها- مقدماتی
 1. چرا مدل‌سازی فرایند؟
 2. مقدمه‌ای بر مدل‌سازی فرایند
 3. عناصر اصلی BPMN
 4. شرح بیشتر پیرامون رخدادها
 5. مدل‌های تصمیم‌گیری XOR and AND
 6. تجدید نظر و تکرار در فرآیند
 7. عناصر اطلاعاتی فرآیندی
 8. منابع و مجریان فرآیندی
 9. تبادل اطلاعات میان گروه‌های مختلف سازمانی
 10. معنای Pool و Lanes
 • مدلسازی فرآیندها- پیشرفته
 1. تجزیه فرایندها به زیرفرایندها
 2. قواعد پیرامون استفاده از زیرفرایندها
 3. استفاده مجدد از فرایند
 4. مدیریت وقایع و رخدادها
 5. رخدادهای پیامی
 6. رخدادهای زمانی
 7. تصمیمات مبتنی بر رخدادها
 8. انطبقاق انواع تصمیمات در کار
 9. مدیریت استثنائات

تحلیل و بازطراحی فرآیند های کسب و کار

یک روز – ۸ ساعت

در این دوره یک روزه شما با تکنیک ها و روش های تحلیل و بهبود فرآیندهای کسب و کار آشنا خواهید شد. این تکنیک ها از تکنیک های نرم تا تکنیک های سخت و زیربنایی را شامل می شود.

 • تحلیل فرآیندها
 1. آنالیز ارزش افزوده
 2. آنالیز علل ریشه ای
 3. مستندسازی مشکلات و ارزیابی اثرات
 4. آنالیز جریان و صف
 5. شبیه سازی
 6. شاخص های عملکردی
 • بازطراحی فرآیندها
 1. اهمیت بازطراحی فرآیند
 2. بهبود های تدریجی
 3. بهبود های دفعتی
 4. بازطراحی هیورستیک
 5. بازطراحی خدمت محور

تدوین معماری کسب و کار سازمان

دو روز – ۱۶ ساعت

شروع معماری سازمانی با ترسیم معماری کسب و کار سازمان است. این معماری از فرآیندها، مشاغل، خدمات، عملکرد و ابعاد دیگری تشکیل شده است که هر کدام از آنها دانش خود را می طلبد. این دوره دانش یکپارچه ای از این مفاهیم به شما خواهد داد

 • مروری بر مفاهیم معماری
 1. چارچوب های معماری و اجزای آنها
 2. سلسله مراتب معماری
 3. معماری کسب و کار
 • معماری خدمات
 1. مفاهیم استراتژی از دید معماران
 2. تعریف خدمات سازمانی
 3. سطوح معماری خدمات
 • معماری فرآیند
 1. تعریف کارهای سازمانی و انواع آن
 2. انواع نمایش موقعیت های کاری در فرآیند
 3. سطوح معماری فرآیندها
 • معماری مشاغل
 1. تعریف مشاغل و انواع چارت های سازمانی
 2. انواع نمایش موقعیت های شغلی در چارت
 3. سطوح معماری مشاغل

آشنایی با معماری سازمانی / چارچوب ملی

دو روز – ۱۶ ساعت

از کاربردهای اصلی تدوین و  مستندسازی دانش اداره یک سازمان طراحی معماری های سازمانی اعم از معماری فناوری اطلاعات، منابع انسانی و … می باشد. در این دوره شما با معماری سازمانی از منظر چارچوب ملی معماری و توگف آشنا خواهید شد.

 • آشنایی با مبانی معماری
 1. مفاهیم پایه معماری
 2. تاریخچه معماری
 3. اجزای یک معماری
 4. چارچوب های معروف
 • انواع دستاوردهای معماری
 1. چرخه توسعه معماری
 2. محصولات معماری
 3. منظرها و نماها در معماری
 4. سطوح در معماری
 5. بلوک های سازنده در معماری
 • مروری بر چرخه توسعه معماری
 1. آماده سازی سازمانی
 2. چشم انداز معماری
 3. طراحی های معماری
 4. طرح گذار معماری
 5. سنجش بلوغ معماری
 6. مدیریت نیازمندی ها
 • استقرار و نگهداری معماری
 1. ابزارهای معماری
 2. راهنماها و قواعد معماری
 3. حاکمیت در معماری
 4. مدل های مرجع معماری

آشنایی با سامانه های اتوماسیون فرآیندهای کسب و کار

یک روز – ۸ ساعت

یکی از رایج ترین کاربردهای مدلسازی های فرآیندی استفاده از نرم افزارهای BPMS برای اتوماسیون آنها و یا یکپارچه سازی بین سامانه سازمانی است. در این دوره با مقدمات بکارگیری این ابزارها و نمونه هایی از آنها آشنا می شوید

 • مدلسازی عملیاتی رایانه محور
 1. پیرامون مدل‌سازی عملیاتی
 2. مدل‌های فرایندی ضعیف
 3. الگوها چه هستند؟
 4. مروری بر برخی از الگوها
 5. اشتباهات رایج در مدل‌سازی
 • آشنایی با سامانه نمونه (Bizagi, Bonita, ProcessMaker)
 1. آشنایی با ماژول Workflow
 2. آشنایی با ماژول Form Builder
 3. آشنایی با ماژول Business Logic
 4. آشنایی با ماژول Dashboard
 5. آشنایی با ماژول Simulation
 6. آشنایی با ماژول Worklist

آشنایی با تحلیل و طراحی سامانه های اطلاعاتی

دو روز – ۱۶ساعت

یکی دیگر از کاربردهای مدلسازی در توسعه سامانه های نرم افزاری است. این دسته از مدل ها برای مالکین نرم افزارها و برنامه نویسان آن مورد استفاده قرار می گیرد و از استانداردهای خاصی تبعیت می کند که در این دوره با آنها آشنا خواهید شد.

 • فاز برنامه ریزی و نیازسنجی
  1. مروری کلی بر مفاهیم
  2. برنامه ریزی پروژه های نرم افزاری
  3. ابزارهای برنامه ریزی و کنترل پروژه
  4. روش های نیازسنجی از ذی نفعان
  5. ابزارهای مستندسازی نیازها
 • فاز طراحی
  1. مروری بر تکنیک های مدلسازی
  2. ابزارهای مستندسازی کارکردها
  3. ابزارهای مستندسازی ساختارها
  4. ابزارهای مستندسازی رفتارها
  5. مروری بر مدلسازی های فنی
 • فاز پیاده سازی و استقرار
  1. روش های تحویل نرم افزار
  2. روش های تست نرم افزار
  3. روش های استقرار نرم افزار
  4. روش های آموزش نرم افزار
  5. روش های نگهداری از نرم افزار
 • آشنایی با ابزارها و متدهای جدید
  1. مروری بر روش های چابک
  2. معرفی روش اسکرام
  3. افراد کلیدی در اسکرام
  4. جلسات کلیدی اسکرام
  5. ابزارهای معروف اسکرام