ایلیاتوس شرکتی دانش بنیان است که بدون حمایت برخی از مدیران و اندیشمندان آینده نگر و دلسوز امکان متولد شدن و رشد کردن را پیدا نمی کرد. بر خود واجب دانستیم شکر نعمتی که خداوند نصیبمان کرده را با تقدیر از برخی از این بزرگواران به جا آوریم.

دکتر محمودرضا هاشمی

دکتر محمودرضا هاشمی

سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ در مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران فرصت پیاده سازی آموخته هایمان در دانشگاه تهران را یافتیم. این فرصت بی بدیل در استقرار سامانه نوپایمان در بزرگترین دانشگاه ایران را مدیری آینده نگر و بسیار باهوش به نام دکتر محمودرضا هاشمی در اختیار ما قرار داد. سه سال حمایت همه جانبه و صبر در برابر برخی از تلاش های نافرجام ما در کنار ادب و اخلاق این بزرگمرد نعمتی بود که بسیار به موقع نصیب گروه ما شد. در همین سال ها بود که اولین جوانه های شرکت ایلیاتوس از زمین برآمد و دانش فنی شرکت رشد تصاعدی پیدا نمود. حمایت ایشان و همکارانشان در داشگاه تهران را هرگز فراموش نخواهیم کرد.

مهندس محمد علی تفتی

مهندس محمد علی تفتی

سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ عضو تیمی بودیم که در واحد فناوری اطلاعات شرکت انرژی دانا به منظور راه اندازی یک سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات شکل گرفته بود. هدایت تیم برعهده مدیری لایق به نام مهندس محمد علی تفتی بود. تیمی از بهترین مهندسان و مشاوران را گرد هم آورده بود و تصور می شد این تیم خیلی زود به نتیجه برسد، اما سعی و خطاها فراوان و کسب دانش و مهارت انجام این کار سخت تر از آن بود که تصور می شد. با این حال با صبوری مثال زدنی خود چشم بر اشتباهات می بست و هیچ زمانی نرسیدن به نتیجه را مانع ادامه کار نمی دید. افق بلند او باعث شده بود تا فرصتی برای تیم ما نیز فراهم شود و نطفه های اولیه نرم افزار پیشران در آنجا شکل بگیرد. بی نهایت از فرصت بی مانندی که ما داد و راهنمایی ها و هدایت هایی که از سوی خودش و تیمش نصیب ما شد از وی سپاسگزاریم.